Tất cả những đóng góp Học Bổng, xin gởi về:

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học

Số tài khoản: - VNĐ: 22415479. - USD: 22415509

Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Á Châu (ACB) CN Hồ Văn Huê TP HCM, VN

 

 

Hoặc: Ông Bảo An

141 đường Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM, VN.

Điện thoại: (848) 38 43 11 24 Di động: (84) 907 010 557 

Báo cáo THU và CHI  Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467 - 0917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2008 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@ankycomputer.com