Báo cáo thu niên khoá 2010-2011
  Diễn giải Thu
STT

Tổng cộng:

700 USD và 3.000.000 VNĐ  17.000.000 VNĐ
01 11/7/2010 Bà quả phụ Đinh Hòa 500 USD
02 11/7/2010 Gia đình Đinh Trường Hân 200 USD
03   Ông Bà Bảo An 1.000.000 VNĐ
04   Thân hữu 2.000.000 VNĐ

(Bảo Kỳ cập nhật vào lúc 15:49 ngày 08 tháng 06 năm 2011 theo email anh Lê Văn Thân gửi ngày 08-06-2011)

Báo cáo chi niên khoá 2010-2011

Danh sách Học Sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
Được nhận Học Bổng NK 2010-2011
S
TTHS
HỌ  TÊN GT Nữ Lớp Năm sinh CMND Địa chỉ thường trú ĐT Điểm Số Tiền Nhà tài trợ
 
1 Lương Đại Chiến   10CDNL01       '01655078446   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
2 Phan Thị Luyến X 10 CDKT01       '053.3876915   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
3 Bùi Thị Mai X 10CDKT02       '01656007510   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
4 Trương Thị Hồng Mai X 10CDKT02       '01635826346   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
5 Hồ Sỹ Thảo   10CDCK03       '01647582505   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
6 Lê Thị Kim Vương X 10CDDL01       '01698514813   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
7 Chu Thị Dung X 10CDMT01       '01634014504   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
8 Trần Xuân Hòa   10CDDC02       '054.3770163   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
9 Nguyễn Thị Thủy X 10CDKT01       '01655650265   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
10 Nguyễn Thị Mỵ X 10CDCK01       '01668852600   1.000.000 GĐ Thầy Đinh Hòa
11 Lê Như Tài           '01675081147   1.000.000 Ông Bà Bảo An

Tổng cộng:

11.000.000  

Bằng chữ: Mười một triệu đồng.

 
Danh sách Học Sinh Trường Cao Thắng Huế
Được nhận Học Bổng NK 2009-2010 (HB Thầy Đinh Hoà và thân hữu Nông Lâm Súc)
STT
HS
Họ và tên Lớp Nhà tài trợ Số tiền
01 Hồ Thị Đường 12D Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

02 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10E Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

03 Ngô Văn Quang Thọ 12C Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

04 Nguyễn Thị Hồng Trăng 11D Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

05 Đoàn Thị Như Ý 12I Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

06 Hoàng Thị Minh Phượng 11B Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

07 Nguyễn Tiến Đạt 10I Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

08 Phan Nhật Hạ 12A Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

09 Hoàng Hữu Thọ 11I Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

10 Ngyễn Quý Đức 10G Học Bổng Thầy Đinh Hòa

600.000

Tổng cộng:

6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng.

(Bảo Kỳ cập nhật vào lúc 13:09 ngày 04 tháng 06 năm 2011 theo danh sách anh Lê Văn Thân gửi qua email ngày 03-06-2011)Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: +84.923 99 88 79 -  +84 917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2011 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@baokyvn.com