STT Ngày Niên khoá 2007-2008
Diễn giải Thu Chi

Đến ngày 02-6-2008 Tổng cộng:

1.000 USD 12.500.000 VNĐ
004 02/6/2008 Trao học bổng vào ngày 02/06/2008 tại số 06 Lê Lội Huế   12.500.000 VNĐ
003   Bà Quả phụ Đinh Hoà (USA) 500 USD  
002   Ông Bà Trần Văn Sơn (USA) 300 USD  
001   Gia đình Ông Bà Đinh Trường Hân 200 USD  
Danh sách sinh viên Trường Cao Đẳng Công Nghiệp NĂM HỌC 2007-2008
             
STT HS

HỌ

TÊN GT/N Năm sinh Địa chỉ thường trú SV
năm
thứ
1 Nguyễn Đình Thành   87 Thủy Phương, H Thủy Huế 2
2 Trần Đình Ngọc Mỹ   87 Tứ Hạ, Hương Trà Huế 2
3 Bùi Văn Hùng   89 22/7 Phú Mộng Kim Long H Lớp 12
4 Phan Thanh Tuấn   88 38 Đào Tấn P.Trường An Huế K02THA1
5 Nguyễn Văn  Cường   86 Lộc Điền Phú Lộc k02OTA1
6 Trấn Văn Sơn   88 Mỹ Xuyên,Phong Háo,P.Điền K02DCA2
7 Nguyễn Tươi   87 Vinh Thanh,Phú vang K02NLA1
8 Nguyễn Văn  Duy   87 90/3 Phạm Thị Liên Huế K02DCA2
9 Hồ Dư Thanh   89 QuangPhước,Quảng Điền K02THA1
10 Lê Phước  Thạnh   89 TT Phú Lộc,P.Lộc K02DCA1
11 Nguyễn Văn  Phanh   86 Vinh Hưng,Phú Lộc K02DTA1
12 Trần Trọng Đại   89 Lộc Sơn,Phú Lộc K02NLA1
13 Hồ Dình Lợi   89 Phú Xuan,Phú vang K020TA1
14 Dụng  Chánh   88 Vinh Thanh,Phú Vang K02THA1
15 Trương Thị Thủy Nữ 89 Quảng Thành, Q.Điền K02KTA01
16 Lê Văn Thìn   89 Cư Chánh Thủy bằng H.Thủy T10DCA2
17 Nguyễn Văn  Hai   91 140 Nguyễn Trãi (nhà TEKK) C33DCB2
18 Nguyễn Đình Thanh   88 Vĩnh Thái P.Vang K02NLA1
19 Hoàng Trọng Viên   90 TTBT trẻ em Xuân Phú T09OTB1
20 Cao Chánh Hỷ   83 Điền Hải,Phong Điền T10KTA1
21 Cao Đình Thành   91 Thanh Chi, Huơng An C34DCB2
22 Nguyễn Công Ban   88 Vinh Thanh,Phú vang K02CKA2
23 Nguyễn Hồng Quảng   99 Phú An, Phú Vang C34DCB2
24 Nguyễn Hồng Thế   88 Sơn Trạch Bố Trạch Q.Bình T09DCA2
25 Phan  Chuân   90 TTBT trẻ em Xuân Phú T09OTB1


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467 - 0917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2008 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@ankycomputer.com