STT Ngày 23/09/2012 Báo cáo thu niên khoá 2012-2013
Diễn giải Thu

Tổng cộng:

1.000 USD
01   Bà quả phụ Đinh Hòa 500
02   Gia đình Đinh Trường Hân 500

(Bảo Kỳ cập nhật vào lúc 23:40 ngày 23 tháng 09 năm 2012 theo email anh Bảo An gửi lúc 14:58 ngày 23-09-2012)

 

Báo cáo chi niên khoá 2012-2013
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ NHẬN HỌC BỔNG  HUẾ HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2012 - 2013
         
STT Họ và tên Trường LỚP Số tiền
 
1 Nguyễn Khắc Diệu Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDCH01     1,000,000
2 Lê Văn Tự Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDCH01     1,000,000
3 Nguyễn Vinh Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDCK03     1,000,000
4 Lê CÔng Cường Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDCK02     1,000,000
5 Nguyễn Văn Thắng Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDDC04     1,000,000
6 Lê Đình Vũ Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDDC01     1,000,000
7 Trần Vĩnh Dũng Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDTH01     1,000,000
8 Trương Thị Tú Anh Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDCH02     1,000,000
9 Nguyễn Viết Anh Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDDV02     1,000,000
10 Lê Bảy Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDNL01     1,000,000
11 Đỗ Văn Binh Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDNL01     1,000,000
12 Nguyễn Quang Tuyển Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDXD01     1,000,000
13 Nguyễn Thị Kiều Trang Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDKT05     1,000,000
14 Hoàng Nguyễn Bảo Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDTH02     1,000,000
15 Trần Thanh Thiện Cao đẳng Công Nghiệp Huế 12CDOT01     1,000,000
         
TỔNG         15,000,000

 
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NHẬN HỌC BỔNG  HUẾ HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2012 - 2013
         
STT Họ và tên Trường LỚP Số tiền
 
1 Nguyễn Thị Bích Thuỷ THPT Cao Thắng 11c      600,000
2 Lê Phú Chuẩn THPT Cao Thắng 11I      600,000
3 Hoàng Văn Nhân THPT Cao Thắng 12A      600,000
4 Hồ Nhật Minh THPT Cao Thắng 12E      600,000
5 Dương Lan Linh THPT Cao Thắng 12E      600,000
6 Trần Thị Phương Dung THPT Cao Thắng 12G      600,000
7 Hồ Hồng Hải Hà THPT Cao Thắng 12G      600,000
8 Hồ Thị My THPT Cao Thắng 12B      600,000
9 Đoàn Thị Kim Anh THPT Cao Thắng 11H      600,000
10 Đậu Gia Bảo THPT Cao Thắng 12D      600,000
11 Tôn Nữ Nam Phương THPT Bùi Thị Xuân 11A11      600,000
TỔNG         6,600,000

 Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: +84.923 99 88 79 -  +84 917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2011 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@baokyvn.com