STT Ngày 08/06/2011 Báo cáo thu niên khoá 2011-2012
Diễn giải Thu

Tổng cộng:

1.000 USD
01   Bà quả phụ Đinh Hòa 500
02   Gia đình Đinh Trường Hinh 150
03   Gia đình Đinh Trường Hân 350

(Bảo Kỳ cập nhật vào lúc 07:54 ngày 08 tháng 06 năm 2011 theo email anh Lê Hiếu Hữu gửi ngày 07-06-2011)

 

Báo cáo chi niên khoá 2011-2012

DANH SÁCH SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ NHẬN HỌC BỔNG  HUẾ HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG LỚP NHÀ TÀI TRỢ SỐ TiỀN
1 Thái Thị Nguyệt Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDC01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
2 DĐặng Thị Kim Anh Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDC01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
3 Trần Nhật Tuấn Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CNXD01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
4 Trần Hoàng Vũ Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CNXD01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
5 Phạm Chiến Thắng Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDCK02 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
6 Nguyễn Thị Liễu Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDCH01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
7 Thân Văn Hướng Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDCH01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
8 Nguyễn Thị Hằng Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDMT01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
9 Nguyễn Thị Anh Nguyệt Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDMT01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
10 Nguyễn Văn Long Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDCH01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
11 Nguyễn Văn Luân Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CNTH02 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
12 Hà Quốc Cường Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CNKT02 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
13 Ngô Văn Đức Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDMT01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
14 Võ Văn Ái Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDNL01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
15 Nguyễn Nam Phi Cao đẳng Công nghiệp Huế 11CDCH01 GĐ Thầy Đình Hoà 1,000,000
  TỔNG CỘNG       15,000,000
DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NHẬN HỌC BỔNG  HUẾ HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2011 - 2012
         
STT HỌ VÀ TÊN TRƯỜNG LỚP SỐ TiỀN
1 Lê Thị Hồng Diệu THPT Cao Thắng 12M 600,000
2 Hoàng Thị Minh Phượng THPT Cao Thắng 12M 600,000
3 Nguyễn Thị Hoồng Trang THPT Cao Thắng 12K 600,000
4 Lê Quang Thành THPT Cao Thắng 12H 600,000
5 Hà Thị Cừ THPT Cao Thắng 12E 600,000
6 Nguyễn Phước Thị Quý Loan THPT Cao Thắng 12B 600,000
7 Nguyễn Thị Phương Thảo THPT Cao Thắng 12B 600,000
8 Nguyễn Minh Hùng THPT Cao Thắng 11K 600,000
9 Đậu Gia Bảo THPT Cao Thắng 11D 600,000
10 Lê Thị Thúy THPT Cao Thắng 11C 600,000
  TỔNG CỘNG     6,000,000


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: +84.923 99 88 79 -  +84 917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2011 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@baokyvn.com