STT Ngày Báo cáo thu chi niên khoá 2008-2009
Diễn giải Thu Chi

Đến ngày 08-3-2009 Tổng cộng:

1.000 USD 17.500.000 VNĐ
05   Bà Quả phụ Đinh Hoà (USA) 500 USD  
04   Ông Bà Trần Văn Sơn (USA) 100 USD  
03   Gia đình Ông Bà Đinh Trường Hân 100 USD  
02   Gia đình Ông Bà Đinh Trường Huy 100 USD  
01   Ông Đinh Trường Hinh 200 USD  
Danh sách Học Sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
Được nhận Học Bổng NK 2008-2009
S
TTHS
HỌ  TÊN GT Nữ Lớp Năm sinh Địa chỉ thường trú ĐT nhà Điểm Ghi Chú
 
1 Trần Hồng Huê   K03DCA1 90 14/58 Dương Văn An Xuân Phú   7.5  
2 Đăng Minh  Giản   K03DCA1 90 An Xuân,Quảng An,Q.Điền 3775139 7.2  
3 Nguyễn Công  Khôi   K03CKA2 90 4/74 Hải Triều   6.7  
4 Trương Văn Đại Phong   K030TA2 90 Hương Hồ,H.Trà   7  
5 Lê Văn Hiếu   K03CKA2 89 Hòa Duân.Phú Thuận.P.Vang   6.9  
6 Nguyễn Đức Bình  Nguyên   K03THA1 90 Phú Hương,P.Vang 0934889386 7  
7 Nguyễn Công Lộc   K03DTA2 89 4/72 Hải Triều An Đong   7.5  
8 Thái Vinh   K030TA2 90 Hương An.H.Trà   7.6  
9 Trần Kỷ   K03THA1 89 Vinh Hà.Phú Vang 3869577 7.7  
10 Đỗ Viết   K03CKA2 89 Xuân Hưng.Thọ Xuân.T.Hoa 01694731891 7.6  
11 Nguyễn Văn Hưng   K03DTA1 90 Quế Thuận.Q.Sơn.Quang Nam   6.5  
12 Vũ Văn  Ánh   K030TA2 90 Kiệt 16 Duy Tân 0904426560 7 1689963421
13 Bùi Tiến Dũng   K03CKA2 89 Cẩm Hung C.Xuyên.Ha.Tỉnh   6.8  
14 Hoàng Đình Phi   K03CKA2 88 Cẩm Duệ.C.Xuyên.Ha Tĩnh 0974587490 7.3  
15 Nguyễn Văn Anh   K03DTA2 90 205/4/6 Bà Triệu 0905460010 6.7  
16 Trần Xuân Lĩnh   K03DCA2 89 Kỳ Phương.K.Anh.Hà Tĩnh   7.4  
17 Lê Hữu  Quảng   K03NLA1 90 Thạch Liên.T.Hà.Hà Tĩnh   7.2  
18 Phan Văn  Toán   K03DTA1 87 Minh Thành.Yêun.T.Nghệ An 01689919401 7.2  
19 Nguyễn Công Đoàn   K03CKA3 90 11/44/131.Trần Phú 0935600653 7.1  
20 Nguyễn Văn Minh   K03DCA2 88 Cụm 3.Hương Chữ.H Trà 3779332 5.3  
21 Trần Văn  Hiền   K03DCA1 86 4A.FaKLy.Krông.Đăk Lăk 0935667345 7.2  
22 Nguyễn Thị Thanh Vân x K03THA1 89 Triệu Long.T Phong.Quãng Trị  0935685047 8.1 974587903
23 Hoàng Nữ Khánh Ly x K03KTA1 89 Đông Giang.Đ Hà.Quãng Trị   6.8  
24 Phan Thanh Khoa   K03DCA2 86 Lộc Thủy.Phú Lộc 0968230646 6.3  

25

Nguyễn Văn  Sinh   K03DTA2 85 Xóm 11.Hương Thọ.Vũ Quang 0972279240 7.1  
Danh sách Học Sinh Trường Cao Thắng
Học Bổng Thầy Đinh Hoà và Liên trường Nông Lâm Súc-Kỹ Thuật Huế  cùng các nhà hảo tâm.
Được nhận Học Bổng NK 2008-2009
S
TTHS
HỌ  TÊN GT Nữ Lớp Năm sinh Địa chỉ thường trú ĐT nhà Điểm Nghề Nghiệp SN/LD
  Cha/Me
1 Hồ Thị Đường x 10A 93 6/10 Kiệt 213 Bùi thị Xuân Huế 3881017 8.1 ?/Lđ 6/1
2 Đoàn Thị Như x 10B 93 79/8 Phạm Thị Liên 01268586421 6.9 chạm/thêu 5/2
3 Lê Thị Mỹ Lam x 10C 93 xóm 7 Đức Bưu Hương Sơ 3616228 7.3 lr/lr 5/2
4 Lê thị Thùy Trang x 10D 93 4/16 Duy Tân 3837322 7.1 chở hàng/bb 5/3
5 Dương Văn Thân   10E 92 Tổ 8 KV 3 Vỹ Dạ 6282370 6.5 thồ/bb 6/4
6 Lê Thị Trúc Chi x 10G 93 Thủy Biều  3881990 6.5 lr/lr 6/2
7 Lê Thị Thảo x 10H 93 Đức Sơn, Cư Chánh Thủy Bằng 3865901 6.8 0/Tu sĩ 4/0
8 Nguyễn Thị Thanh Ngọc x 10I 93 6/1 kiệt 7 Nguyễn Công Trứ 3513269 6.7 chết/nt 4/0
9 Hoàng thị Thanh Hương x 10K 93 Thủy Biều  3883107 7.1 lr/lr 4/2
10 Phan Nhật Hạ x 10M 93 31 ngõ 5 kiệt 66 Xuân Diệu 6283057 7 Cn/Cnhân 4/2
11 Tống thị Anh Thư x 11A 92 11/98 Trường Chinh 2229126 7.4 Kế toán/nt 4/2
12 Nguyễn thị Thanh Ny x 11B 92 4/5 Văn Cao Xuân Phú 3817564 7 bb/May 5/2
13 Hồ thị Phương Lan x 11E 92 17/138 Nguyễn Sinh Cung 3502480 7.6 Cn/bb 5/2
14 Nguyễn Thị Kim Dung x 11G 92 22 kiệt 1 Hoàng Quốc Việt 3502274 6.8 Cb/bb 4/2
15 Bùi Văn Vũ Linh   11H 92 Hương Hồ Hương Trà 6506182 7.3 lr/lr 4/2
16 Trần thị Cẩm Nhung x 11I 92 05 Đào Duy Anh   6.8 Mộc/May 5/2
17 Nguyển Thị Trâm Anh x 11K 92 97/1 Địa Linh 3569318 8.1 GV/bb 5/2
18 Đào  Ngân x 11K 92 6/85 An Dương Vương 3815573 7 xe ôm/nt 5/1
19 Nguyễn thị Hoài Miên x 11M 92 75 Lê Ngô Cát 3836034 8.3 Họa sĩ/bb 4/2
20 Đỗ thị Kim Chi x 11M 92 Thủy Xuân 3896157 7.7 làm Vườn/ch. 6/2


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467 - 0917 335 750

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2008 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@ankycomputer.com