P.O.Box 936, Placentia, CA92870, USA

 
QUỸ GIÁO DỤC HUẾ HIẾU HỌC  
BÁO CÁO THU HỌC BỔNG SINH VIÊN ÐẠI HỌC (178 SUẤT)  
TT  Ngày   Nhà hảo tâm và nội dung 

 Số tiền ủng hộ 

01 5/9/2006  Hội Ái Hữu Quốc Học - Ðồng Khánh Nam Cali-Hoa Kỳ. Tặng 100 học bổng cho SV năm thứ nhất ở Huế và TPHCM  100,000,000
02 15/9/06  Anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám Ðốc Cty Thiên An ở TPHCM , ủng hộ 10 HB Ðại Học  10,000,000
03 15/9/06  Anh Dương Học Minh, Kỹ Sư Xây Dựng, Giám Sát Cty Hazama ở TPHCM, thân hữu của anh Khánh ủng hộ 10 HB đại Học  10,000,000
04 16/9/06  Gia đình Thầy Lê  Hiếu Kính (Lê Hiếu Nghĩa,Lê Hiếu Liêm,Lê Hiếu Hoà,Lê Hiếu Hữu,Lê Hiếu Nhân,Lê Thị Hiếu Thảo,Lê Thị Hiếu Hạnh,Lê Hiếu Ðễ) , ủng hộ 10 HB Ðại Học  10,000,000
05 20/9/06  Ðòan Hướng Ðạo Mai An Tiêm ở  Hoa Kỳ ủng hộ 10 HB Ðại học(625*16,000)  10,000,000
06 14/11/06  Cô Tôn Nữ Hải Châu ở Hoa Kỳ 100 USD*16,000  1,600,000
07 14/11/06  Ông Ðỗ Hùng ở Hoa Kỳ  50USD*16,000  800,000
08 14/11/06  Ðòan Hướng Ðạo Mai An Tiêm ở  Hoa Kỳ ủng hộ 4 HB Ðại học(250 USD*16,000)  4,000,000
09 18/12/06  Gia Ðình Thầy Võ Như Nguyện ở Hoa Kỳ  200USD*16,000  3,200,000
10 18/12/06  Chị Bùi Bích Hà ở Hoa Kỳ 62*16,000  1,000,000
11 18/12/06  Gia đình Thầy Lê  Hiếu Kính (Lê Hiếu Nghĩa,Lê Hiếu Liêm,Lê Hiếu Hoà,Lê Hiếu Hữu,Lê Hiếu Nhân,Lê Thị Hiếu Thảo,Lê Thị Hiếu Hạnh,Lê Hiếu Ðễ)275*16,000  4,400,000
12 7/1/2007  Cty Thiên An 2 HB cho ngành Xây Dựng,ÐHBK,TPHCM = 3,000,000 đ/suất  6,000,000
13 29/1/07  Ông Bà Nguyễn Quang Cách ở Hoa Kỳ 300 USD  4,800,000
14 29/1/07  Cty Thiên An   1,500,000
15 29/1/07  Nhà Hàng Hương Giang ở Hoa Kỳ 300 USD  4,800,000
16 29/1/07  Anh Lê Như Dân ở Hoa Kỳ 100 USD  1,600,000
17 29/1/07  Bà Trương Lệ Tuyết ở Hoa Kỳ 150 USD  2,400,000
18 29/1/07  Gia đình Thầy Lê  Hiếu Kính (Lê Hiếu Nghĩa,Lê Hiếu Liêm,Lê Hiếu Hoà,Lê Hiếu Hữu,Lê Hiếu Nhân,Lê Thị Hiếu Thảo,Lê Thị Hiếu Hạnh,Lê Hiếu Ðễ)150*16,000  2,400,000
19 29/1/07  Anh Nguyễn Văn Nam, cựu học sinh Ham Nghi, Quốc Học ở Hoa Kỳ  1,000,000
20 29/1/07  Quỹ Huế Hiếu Học  2,500,000
21 1/2/2007  Bà Quả phụ Lê Hữu Huyên nhủ danh Phạm Thị Sáo ở Tân Bình,TPHCM ( mẹ của Thu Hồng và Thu Thạnh)  1,000,000
22 1/2/2007  Chị Lê  Thị Thu Hồng, Tiến Sĩ ở Viện Cây Aên Quả miền Nam;Tiền Giang, đợt 4  2,000,000
23 27/3/07  Thầy Lê Chí Tế, nguyên giáo sư Trường Hàm Nghi Huế, ở TPHCM : 100 USD  1,600,000
24 23/3/07  Oâng Bà Kỹ Sư Dương Quang Thiện và Agnès D.Quang Hofstetter ở TPHCM ủng hộ học bổng 100 Triệu ( HHH trich 20 Triệu cap HB SV)  20,000,000
25 7/4/2007  Anh Chị Cung Trọng Bảo (nguyên hoc sinh Hàm Nghi, Quốc Học, Quốc Gia Hành Chánh) ở Hoa Kỳ   1,000,000
26 7/4/2007  Cô Phan Thùy, Hội Từ Bi và Phụng Sự của Thầy Hằng Trường ở Hoa Kỳ  2,000,000
27 7/4/2007  Nha Sĩ Nguyễn Ngọc Sương , Hội Từ Bi và Phụng Sự của Thầy Hằng Trường ở Hoa Kỳ  2,000,000
28    Công Ty Chuyển Tiền Anh Minh  4,800,000
29 7/4/2007  Anh Chị Nguyễn Văn Nghệ, nhà giáo hưu trí ở TPHCM  2,000,000
30 4/8/2007 Anh Chị Nguyễn Thanh Trung (Cty Tôn Ðông Á) 17,000,000
31   Quỹ Huế Hiếu Học 4,600,000
       
    Tổng số Tiền đã phát HB Sinh Viên NK 2006-2007 là 240,000,000
    trong đó : tai Huế :179 HB   1,000,000/Em                                                    179 Triệu  
    tai SaiGòn :  57 Em…. 55 Em/1,000,000/Em va  2Em/3,000,000/Em                61 Triệu


Chịu trách nhiệm design và update: Bảo Kỳ - ĐTDĐ: 84.903.321.467

Khi trích đăng xin ghi rõ " http://www.huehieuhoc.com "

Copyright © 2002-2008 Hue Hieu Hoc. All rights reserved.

admin@ankycomputer.com