Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 31-03-2020 là: 10.600.805.860 VNĐ (Mười tỷ sáu trăm triệu tám trăm lẽ năm ngàn ba trăm sáu mươi ngàn đồng)


HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1 GS Lê Mộng Đào (1918-2006) Cựu Hiệu trưởng Trường Bồ Đề Huế Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tư Thục Bồ Đề thành nội Huế, từ năm 1951 đến năm 1967 và Bồ Đề tả ngạn đệ nhị cấp.
2 GS Dương Thiệu Tống (1924-2008) Giáo sư 518/2/7 Lê Văn Sĩ, p11,Q Phú Nhuận, Tphcm
3 BS Dương Cẩm Chương Bác sĩ SG
4 GS Nguyễn Văn Hạnh Giáo sư nguyên Hiệu Trưởng Trường Nông Lâm Súc Huế, (1965-1972), hiện nay ở SG
5 Cụ Bà Trần Thị Hảo Hưu trí SG
6 NS Châu Kỳ (1923-2008) Nhạc sĩ 111 đường 12, xã Phước Bình, Thù Đức, Tphcm
7 Cụ Bà Trần Thị Tuyết Hưu trí SG
8 BS Trương Thìn Bác sĩ SG
9 GS-TS Trần Văn Khê Giáo sư - Tiến sĩ SG

LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.