Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 30-06-2019 là: 9.890.779.855 VNĐ (Chín tỷ tám trăm chín mươi triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm năm mươi năm đồng)


DANH SÁCH CÁC ĐỢT XÉT DUYỆT VÀ NHẬN HỌC BỔNG

Ngày cập nhật Danh sách thông tin học bổng
06-09-2019
04:17 am
Danh sách đã nhận hồ sơ xét học bổng NK 2019-2020 đến hết ngày 05/09/2019, các Em dò kỷ số điện thoại, nếu muốn thay đổi, nhắn tin đến bác Bảo An 0907010557, ghi số TT, Họ và Tên, số cũ và đổi số mới.
12-08-2019
04:07 am
Các Em sinh viên nhận mẫu cấp học bổng NK 2019-2020, in ra và điền đầy đủ vào đây, những mục không trả lời, có thể xóa, gởi theo hướng dẫn, hồ sơ không cần công chứng. Ưu tiên cho các Em năm 1,
17-04-2019
11:06 am
Danh sách lưu trữ 26 Em nhận học bổng Cao Đẳng vào ngày 25/11/2018 được tài trợ: Quỹ Thầy Đinh Hòa (24.000.000) và Công ty Vinh Cao (15.000.000)
27-02-2019
05:07 am
Thân mời các Em có tên trong danh sách sau, đúng 8g ngày 02/03/2019 đến số 174 Thích Quảng Đức (nhà hàng tiệc cưới Bích Câu) để nhận học bổng của HHH, trong buổi họp mặt Đồng Hương HUẾ đầu năm. Em nào nhận được tin này, hắn tin cho Bác Bảo An 0907010557 để ghi danh sách tham dự, các Em báo cho các Em khác mà mình biết để đến nhận, Em nào không nhắn tin, xem như Em từ chối nhận HB và sẽ chuyển phần HB cho Em khác
13-11-2018
10:27 am
Danh sách 11 Em SV học tại Huế gởi hồ sơ cho báo Tuổi Trẻ chương trình tiếp sức đến trường, được xét nhận HB của Huế Hiếu Học, Em nào xem được tin này, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet , Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 25/11/2018 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
03-11-2018
05:08 pm
Danh sách 10 Em SV học tại Đà Nẵng được xét nhận HB, Em nào xem được tin này, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet , Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 25/11/2018 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
03-11-2018
10:57 am
Danh sách 55 Em SV học tại Huế được xét nhận HB, Em nào xem được tin này, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet , Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 25/11/2018 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
03-11-2018
09:56 am
Danh sách 17 Em SV học tại Sài Gòn được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 Chủ nhật ngày 11/11/2018 có mặt tại VP Cty Tôn Đông Á số 18-20 Hồ Văn Huê P9 Q.Phú Nhuận để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên,CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Các Em gởi xe tại số 179 Hoàng Văn Thụ ( Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi PN). Em nào có Bạn cùng đi, nhắn tin đến số : 0907010557 Họ, Tên của Bạn để có tên vào cổng Công Ty
15-08-2018
04:12 am
Các Em sinh viên nhận mẫu, in ra và điền đầy đủ vào đây, gởi theo hướng dẫn, hồ sơ không cần công chứng.
26-11-2017
02:59 am
Danh sách công khai 187 Em gởi hồ sơ HB, đã cấp 81 Em gồm có 68 Em học tại Huế và Đà Nẵng, 13 Em đang học tại Sài Gòn, mỗi Em nhận 3.000.000 đồng.
15-11-2017
04:16 am
DS 31 Em đang học các trường Cao Đẵng tại Huế được xét nhận học bổng năm 2017, các Em dò kỷ số điện thoại, CMND, nếu có sai sót, liên lạc bằng Email để điều chỉnh, Em nào xem được tin này, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet , Em nào có ghi chử R là đã hoàn tất hồ sơ, Em nào vẫn còn ghi số là chưa nhắn tin trả lời. (nhắn tin 0907010557 (họ và tên-có tham dự), Mời các Em đã hoàn tất hồ sơ và có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 19/11/2017 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
15-11-2017
12:11 am
Danh sách 63 Em SV học tại Huế và Đà Nẵng được xét nhận HB, (xét thêm 7 Em) Em nào xem được tin này, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet , Em nào có ghi chử R là đã hoàn tất hồ sơ, Em nào vẫn còn ghi số là chưa nhắn tin trả lời. nhắn tin 0907010557 (họ và tên-có tham dự), Mời các Em đã hoàn tất hồ sơ và có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 19/11/2017 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
08-11-2017
11:28 am
Danh sách các Em sinh viên Cao Đẳng gởi hồ sơ HB NK 2017-2018, có nhiều Em không có đủ số liệu để xét (CMND và số điện thoại), các Em gởi Tin nhắn 0907010557 gấp để điền thêm, chỉnh sửa nếu có sai sót.
08-11-2017
12:09 am
Danh sách 56 Em SV học tại Huế và Đà Nẵng được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 19/11/2017 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Em nào xem được tin này, nhắn tin 0907010557 (họ và tên-có tham dự) để hoàn tất hồ sơ, xin thông báo rộng rãi cho các Em không có internet .
30-10-2017
08:38 am
Danh sách 13 Em SV học tại Sài Gòn được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 Chủ nhật ngày 05/11/2017 có mặt tại VP Cty Tôn Đông Á số 18-20 Hồ Văn Huê P9 Q.Phú Nhuận để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên,CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Các Em gởi xe tại số 179 Hoàng Văn Thụ ( Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi PN). Em nào có Bạn cùng đi, nhắn tin đến số : 0907010557 Họ, Tên của Bạn để có tên vào cổng Công Ty
17-10-2017
05:12 am
Kết quả sơ tuyển, 66 Em có tên trong danh sách này đã được xét duyệt hồ sơ ĐẠT, Em nào có ghi BTHS 1,2,3,4...xem lại ghi chú, gởi bổ túc hồ sơ về Bác Bảo An, 141 Vạn Kiếp trước ngày 26/10, sau khi xác minh lời ghi trong Đơn, các Em sẽ có kết quả chính thức vào ngày 27/10, dự tính ngày 05/11 sẽ trao HB tại Sài Gòn và trao tại Huế 19/11/2017 các Em học tại Đà Nẵng nhận HB tại Huế
15-10-2017
02:13 pm
Danh sách 184 Em gởi hồ sơ sắp theo ABC . Yêu cầu các Em dò kỷ hồ sơ của mình, nhớ số thứ tự, nếu có sai sót, gởi Email, hoặc nhắn tin 0907010557 để thay đổi ngay. DS này đã khóa sổ vào ngày 10/10/2017, Em nào đã gởi hồ sơ mà không có tên, đề nghị liên lạc ngay với email baoanvn@gmail.com để kiểm lại, Lưu ý với các Em, khi cần liên lạc để điều chỉnh hồ sơ, các Em phải cho biết số thứ tự trong danh sách này
10-10-2017
06:54 pm
Danh sách các Em sinh viên Cao Đẳng gởi hồ sơ HB NK 2017-2018, có 2 Em không có số điện thoại, các Em gởi Tin nhắn 0907010557 gấp để chỉnh sửa nếu có sai sót.
07-09-2017
11:35 am
9 Em có tên trên danh sách này, gởi Email (hocbonghuehieuhoc@gmail.com) báo số điểm của năm học NK 2016-2017 (năm 1) để được ưu tiên xét duyệt năm nay NK 2017-2018
07-09-2017
11:29 am
Các Em bấm vào đây để tải về Mẫu đề nghị cấp học bổng NK 2017-2018, xem kỹ và điền thông tin chính xác gởi càng sớm càng tốt, các Em chuyển Mẫu này đến các Em không có phương tiện Internet, ưu tiên các Em vừa mới đậu vào Đại Học
08-11-2016
05:26 am
DS 15 Em đang học các trường Cao Đẵng tại Huế được xét nhận học bổng năm 2016, các Em dò kỷ số điện thoại, CMND, nếu có sai sót, liên lạc bằng Email để điều chỉnh,mời các Em đến nhận HB vào ngày Chủ Nhật 13/11/2016 lúc 7g30 tại TTCNTT số 06 Lê Lợi Huế, khi đi mang theo thẻ sinh viên, trang phục lịch sự
08-11-2016
05:26 am
Danh sách 66 Em SV học tại Huế và Đà Nẵng được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 chủ nhật ngày 13/11/2016 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
08-11-2016
05:25 am
Danh sách 16 Em SV học tại Sài Gòn được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 7g30 Chủ nhật ngày 06/11/2016 có mặt tại VP Cty Tôn Đông Á số 18-20 Hồ Văn Huê P9 Q.Phú Nhuận để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên,CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Các Em gởi xe tại số 179 Hoàng Văn Thụ ( Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi PN). Em nào có Bạn cùng đi, nhắn tin đến số : 0907010557 Họ, Tên của Bạn để có tên vào cổng Công Ty
15-10-2016
02:05 pm
DS 15 Em đang học các trường Cao Đẵng tại Huế được xét nhận học bổng năm 2016, các Em dò kỷ số điện thoại, CMND, nếu có sai sót, liên lạc bằng Email để điều chỉnh, DS này sẽ chính thức sau khi xác minh các lời khai là đúng . DS chính thức sẽ công khai vào ngày 10/11 và các Em sẽ nhận HB vào ngày Chủ Nhật 13/11/2016 lúc 8g tại TTCNTT số 06 Lê Lợi Huế
15-10-2016
10:35 am
Danh sách 80 Em được xét nhận học bổng, các Em chú ý dò kỷ số ĐT nếu sai, phải liên lạc nhắn tin điều chỉnh gấp, Em nào có chữ ghi BTHS thì gởi bản sao theo yêu cầu vào : Ông Bảo An 141 Vạn Kiếp P3 Bình Thạnh trước ngày 30/10/2016, Em nào có yêu câu, mà không bổ sung thì HB sẽ chuyển cho Em khác. Đây là duyệt xét đợt 2, có thay đổi 06 Em, lý do 06 Em này đã nhận HB của Báo Tuổi Trẻ mà không khai báo nên duyệt xét thêm 06 Em thay thế và xét thêm 03 Em mới. nếu có gì chưa hiểu, Em gọi số Đt gặp Bác Bảo An : 0907010557
09-10-2016
04:19 am
Danh sách các Em SV xếp theo ABC gởi hồ sơ xét cấp học bổng NK 2016-2017 (cập nhật vào ngày khóa sổ 07/10/2016) Đề nghị các Em kiểm tra số CMND và số điện thoại chính xác, nếu có đề nghị thay đổi, gởi Email về baoanvn@gmail.com ghi rõ thay đổi mục gì, kèm Họ và Tên, số thứ tự hồ sơ, suject ghi thay đổi hồ sơ HB số....
01-10-2016
12:45 am
Mẫu Đơn đề nghị cấp học bổng năm 2016. hạn cuối nhận hồ sơ : 05/10. các Em tải về máy, ghi đầy đủ, cẩn thận rồi gởi đi theo hướng dẫn
15-08-2016
05:04 am
Thông báo đến các Em đang học tại Trường CĐCN Huế : Thầy Đinh Hòa, nguyên là Giáo Sư giảng dạy tại Trường Trung Học Kỷ Thuật Huế khi sinh thời có ý nguyện giúp HB cho các Em SV đang học tại Trường, năm 2007 Thầy qua đời, Cô và gia đình quyết định thành lập quỹ Thầy Đinh Hòa số tiền hàng năm là 1.000 USD. năm nay 2016 Quỹ GD HHH quyết định trao cho các Em có tinh thần học tập, tự tìm hiểu về HB và tự làm hồ sơ. các Em bấm vào đây để tải Mẩu về, trả lời các câu hỏi, ghi rỏ hoàn cảnh gia đình, Ban Điều Hành sẽ xét chọn để trao HB cho Em nào khó khăn học giỏi.
14-11-2015
06:44 am
Danh sách 26 Em SV học tại Huế được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 8g30 chủ nhật ngày 22/11/2015 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
07-11-2015
08:27 pm
Danh sách 04 Em SV học tại Đà Nẵng được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 8g30 chủ nhật ngày 22/11/2015 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
07-11-2015
01:30 pm
Danh sách 08 Em SV học tại Sài Gòn được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 8g30 thứ 7 ngày 14/11/2015 có mặt tại VP Cty Tôn Đông Á số 19-20 Hồ Văn Huê P9 Q.Phú Nhuận để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên,CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Các Em gởi xe tại số 179 Hoàng Văn Thụ ( Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi PN). Em nào có Bạn cùng đi, nhắn tin đến số : 0907010557 Họ, Tên của Bạn để vào DS tham dự .
30-10-2015
02:30 pm
Danh sách 37 Em Đạt qua vòng sơ tuyển, học bổng chỉ có giá trị sau khi kiểm tra hồ sơ khai báo khớp với hồ sơ bổ sung, và xác minh hoàn cảnh. có gì chưa hiểu, gọi ĐT đến số 0907010557 hoặc 0165.6022083 để hỏi .
17-10-2015
07:04 am
Danh sách các Em cần phải gởi bổ túc hồ sơ đầy đủ, gởi bưu điện đến Ông Bảo An 141 Vạn Kiếp P3 Bình Thạnh Tp HCM han cuối hết ngày 25/10/2015
09-10-2015
01:41 pm
Danh sách 96 Em SV gởi hồ sơ xét cấp học bổng NK 2015-2016 Đề nghị các Em kiểm tra số CMND và số điện thoại chính xác, nếu có đề nghị thay đổi, gởi Email về baoanvn@gmail.com ghi rõ thay đổi mục gì, kèm Họ và Tên, số thứ tự hồ sơ, suject ghi thay đổi hồ sơ HB số....
01-10-2015
12:35 am
Chú Ý : Đã hết hạn gởi hồ sơ Mẫu đề nghị cấp học bổng năm 2015, các Em tải về, điền đầy đủ, gởi đi theo hướng dẫn ở cuối trang. Hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2015
16-12-2014
08:04 am
thông báo đến 7 Em SV đang học tại Đà Nẵng có tên trên DS này, đúng 12g ngày 20/12/2014 đến tại Chi Nhánh Cty Tôn Đông Á tại Đà Nẵng địa chỉ: lô M, đường số 4A, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiều, Tp. Đà Nẵng.để nhận học bổng. Các Em nhớ mang theo CMND và thẻ Sinh Viên. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, sẽ chuyển phần HB cho Em khác.
05-12-2014
07:28 am
Danh sách 14 Em SV học tại Sài Gòn được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 8g ngày 7/12/2014 có mặt tại VP Cty Tôn Đông Á số 19-20 Hồ Văn Huê P9 Q.Phú Nhuận để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên,CMND và trang phục lịch sự. Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác. Các Em gởi xe tại số 179 Hoàng Văn Thụ ( Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi PN)
27-11-2014
01:41 pm
Danh sách 36 Em SV học tại Huế được xét nhận HB, Mời các Em có tên trên danh sách này, đúng 8g thứ bảy ngày 29/11/2014 có mặt tại TTCNTT số 6 Lê Lợi Huế để nhận học bổng, khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên, Em nào vắng mặt không có lý do chính đáng, phần học bổng sẽ được chuyển cho các Em khác.
06-11-2014
08:39 pm
Danh sách 7 Em SV học tại Đà Nẵng được xét nhận HB, ngày trao HB dự kiến đầu tháng 12/2014
22-10-2014
01:51 pm
Đề nghị các Em có tên trong Danh sách này, gởi bổ túc hồ sơ tại số 6 Lê Lợi Huế (Cô Trà My) tại Sài Gòn: Bảo An 141 Vạn Kiếp P3 Bình Thạnh Tp HCM hoặc bằng Bưu điện, bảng Photocopy các chứng từ liên quan đến các mục khai báo của các Em ví dụ : Hộ Nghèo, bảng điểm, giấy khen, phiếu trúng tuyển..v.v... hạn cuối cùng nhận hồ sơ bổ sung 30/10/2014 tính theo dấu bưu điện vào ngày gởi. Em nào không bổ sung hồ sơ đúng hạn, sẽ không đưa vào DS xét trao Học bổng. các Em nhớ ghi ngoài bì thư : BỔ TÚC hồ sơ xét HỌC BỔNG kèm theo số thứ tự hồ sơ.
17-10-2014
01:45 pm
Danh sách 132 Em SV sắp theo vần ABC gởi hồ sơ đề nghị cấp học bổng. HS đã khóa sổ, các Em gởi bằng Bưu điện, sẽ căn cứ vào dấu Bưu Điện vào ngày gởi. Các Em chú ý kiểm tra địa chỉ, số ĐT, Trường học, nếu có thay đổi, các Em gởi Email vế baoanvn@gmail.com , đề nghị thay đổi, kèm theo số thứ tự
11-10-2014
11:50 am
Mẫu đăng ký HB năm 2014. (đã hết thời hạn gởi hồ sơ) Hồ sơ gởi đến trể, tính theo dấu của Bưu điện vào ngày gởi. thời hạn gởi đến 24g ngày 10/10/2014. các Em nhớ ghi đầy đủ chi tiết tất cả các mục
21-09-2014
05:31 pm
Các Em Sinh Viên đã gởi Đơn xin Học Bổng Chú Ý: (các Em trong Danh sách có tô Màu) Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học, trong thời gian vừa qua, đã nhận rất nhiều Đơn xin Học Bổng của các Em Sinh Viên không đủ chi tiết để đưa vào Danh Sách xét duyệt :
12-08-2014
08:08 pm
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM 2013-2014
12-08-2014
08:07 pm
BẢNG TỔNG KẾT HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC ĐÃ TRAO NĂM HỌC 2013-2014
12-08-2014
08:06 pm
"DANH SÁCH HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TiỂU HỌC NHẬN HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014"
12-08-2014
08:05 pm
"DANH SÁCH HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẬN HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014"
12-08-2014
08:04 pm
"DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NHẬN HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013"
12-08-2014
08:03 pm
"DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ NHẬN HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014"
12-08-2014
08:00 pm
"DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀ NẴNG NHẬN HỌC BỔNG HUẾ HIẾU HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014"

Page: [1] [2] [3]    


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
BLL CHS Hàm Nghi Huế
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Hội Đồng hương Thừa Thiên Huế
Vé máy bay giá rẻ (BKVN Co., Ltd)
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Hội Đồng hương Phú Lộc
CTY Trà Phước Thái
An Cựu City
www.thitruonghue.com
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival 2008 Huế
CTY Vĩnh Cao
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
TT HĐ TTN TT-Huế
Đội CTXH TN TT-Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.